Produkter

Om T-Stand

Tänjningsanordning för vaderna

Vadmusklerna blir spända och svagare med åren. Efter en ansträngning blir de starkare, men kortare. Spända muskler är mottagliga för belastningsskador. Spändheten i vaderna och i lårens baksida kan förorsaka ryggproblem. Tänj dina muskler så att de blir smidiga och behåll din goda hållning. Välkomna den nya konditionen, använd T-Stand, som förbättrar musklernas ämnesomsättning och försnabbar återhämtningen efter en ansträngning. T-Stand används också vid behandling av plantarfaskit och vid problem med akillessenorna.

 

t-stand3_v2 kuva-3